Reset

Vsi, ki pozirate z lopatami in svoje »dosežke« objavljate na družbenih omrežjih, mi delujete neiskreno. Naravna katastrofa je sprožila tekmovanje med politiki. Kdo je bolj prizadet, kdo je bolj blaten in komu gre za Slovenijo. Država se je ponastavila na tisto, »stopimo skupaj« parolo. Nekaterih so polna usta hvalnic Golobu, da obvladuje krizne razmere. Drugi…...

This content is for 12MES, 1MES, and 6MES members only.
Login Join Now